ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
463
20 ต.ค. 2553
332 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ประจำปี2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
421
14 ต.ค. 2553
333 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
372
16 ก.ค. 2553
334 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
16 ก.ค. 2553
335 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
506
27 เม.ย. 2553
336 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
490
19 เม.ย. 2553
337 คำแนะนำการชำระภาษีของอบต.ทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
704
25 ธ.ค. 2552
338 ประชาสัมพันธ์ "แผนการสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2553" ดาวน์โหลดเอกสาร
470
25 ธ.ค. 2552
339 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
537
16 ธ.ค. 2552
340 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
398
24 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40