ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
01 เม.ย. 2558
262 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
597
20 มี.ค. 2558
263 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
305
23 ก.พ. 2558
264 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
515
12 ก.พ. 2558
265 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
282
02 ก.พ. 2558
266 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
02 ก.พ. 2558
267 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
246
29 ม.ค. 2558
268 รับสมัครงาน พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
274
15 ม.ค. 2558
269 ขอเชิญเที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ .2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
02 ธ.ค. 2557
270 รายชื่อผู้ได้รับของรางวัลผ้าห่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
243
01 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41