ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
26 ก.พ. 2561
182 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งใสเพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเเด็กจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในก ดาวน์โหลดเอกสาร
171
18 ม.ค. 2561
183 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
10 ม.ค. 2561
184 ข่าวเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แจ้งรายชื่อร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
177
08 ม.ค. 2561
185 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 354/2560 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
05 ม.ค. 2561
186 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 357/2560 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
132
05 ม.ค. 2561
187 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
03 ม.ค. 2561
188 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
150
29 ธ.ค. 2560
189 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนตามกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
29 ธ.ค. 2560
190 การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
28 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41