ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
141
13 ส.ค. 2563
112 ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
141
06 ส.ค. 2563
113 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
225
09 ก.ค. 2563
114 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่ไ้ด้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
10 มิ.ย. 2563
115 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่ไ้ด้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
09 มิ.ย. 2563
116 ภ.ด.ส.1 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
220
25 พ.ค. 2563
117 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความใน ม.9 พรก.ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
18 พ.ค. 2563
118 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมถนนปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 พ.ค. 2563
119 คำแถลงสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เรื่อง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคล เพื่อทำลายเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
13 เม.ย. 2563
120 แนวทางการปฏิบัติ เมื่อพบผู้เสี่ยงในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
03 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41