ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
194
17 ม.ค. 2560
212 การชำระภาษีท้องถิ่นที่เทศบาลจัดเก็บเอง ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
01 ม.ค. 2560
213 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระพุทธยันตีศรีสุชน พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
23 ธ.ค. 2559
214 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
02 ธ.ค. 2559
215 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับการประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
195
02 ธ.ค. 2559
216 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
195
02 ธ.ค. 2559
217 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
02 ธ.ค. 2559
218 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
253
25 พ.ย. 2559
219 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
25 พ.ย. 2559
220 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบทักษะการขับรถยนต์ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
25 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40