ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง เลื่อนการเรียนการสอนตามปกติ (ON - site) ของศูนย์พัฒนาเด็้กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  เลื่อนการเรียนการสอนตามปกติ  (ON - site)  ของศูนย์พัฒนาเด็้กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน