ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
21 พ.ค. 2564
52 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
21 พ.ค. 2564
53 ประชามสัมพันธ์แลละรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
18 พ.ค. 2564
54 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 พ.ค. 2564
55 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
18 พ.ค. 2564
56 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 พ.ค. 2564
57 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
12 พ.ค. 2564
58 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สื่อสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
05 พ.ค. 2564
59 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
03 พ.ค. 2564
60 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การแจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40