ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

พนักงานเทศบาล  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น)  จำนวน  1  อัตรา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน