ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
10 ม.ค. 2561
172 ข่าวเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แจ้งรายชื่อร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
165
08 ม.ค. 2561
173 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 354/2560 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ม.ค. 2561
174 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 357/2560 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
05 ม.ค. 2561
175 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 ม.ค. 2561
176 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
29 ธ.ค. 2560
177 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนตามกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
29 ธ.ค. 2560
178 การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
28 ธ.ค. 2560
179 ขอแจ้งการเปิดใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
166
01 ธ.ค. 2560
180 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
01 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40