ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 กำหนดการ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนส่วนภูมิภาค ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
169
18 ต.ค. 2560
192 ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมบทบาทและกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งใส “กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
24 ส.ค. 2560
193 ขอเชิญชวนร่วมโครงการการแข่งขันกีฬากระตุ้นพัฒนาการเด็ก ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
23 ส.ค. 2560
194 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
21 ส.ค. 2560
195 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
20 ส.ค. 2560
196 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
171
26 พ.ค. 2560
197 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
366
22 พ.ค. 2560
198 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
18 พ.ค. 2560
199 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
16 พ.ค. 2560
200 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
180
04 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40