ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
548
16 ธ.ค. 2552
352 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
410
24 ส.ค. 2552
353 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
496
07 เม.ย. 2552
354 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
537
25 มี.ค. 2552
355 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
03 มี.ค. 2552
356 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
731
26 ก.พ. 2552
357 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
425
16 ม.ค. 2552
358 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
747
26 ธ.ค. 2551
359 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง งบรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ดาวน์โหลดเอกสาร
441
15 ต.ค. 2551
360 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
401
30 ก.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41