ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
376
21 ก.พ. 2555
302 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
478
10 ก.พ. 2555
303 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่นที่ อบต.จัดเก็บเอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
08 ก.พ. 2555
304 ประชาสัมพันธ์การรับชำระเสียภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
403
07 ก.พ. 2555
305 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
509
24 ม.ค. 2555
306 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
416
08 ธ.ค. 2554
307 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง ประกาศผลสอบข้อเขียน ดาวน์โหลดเอกสาร
457
24 พ.ย. 2554
308 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ไปรั ดาวน์โหลดเอกสาร
373
24 พ.ย. 2554
309 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
24 พ.ย. 2554
310 ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
626
18 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40