ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 335/2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
  รายละเอียด :

 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส  ที่  335/2564  เรื่อง การแบ่งงานและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน