ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและความพิการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
449
29 ต.ค. 2555
292 มาตรฐานและประมวลจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
311
26 ต.ค. 2555
293 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลทุ่งใส จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
304
26 ต.ค. 2555
294 แผนผังผู้รับผิดชอบและขั้นตอนกระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
291
25 ต.ค. 2555
295 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง งบประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
424
17 ต.ค. 2555
296 ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง งบประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
407
17 ต.ค. 2555
297 ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง งบรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
383
05 ต.ค. 2555
298 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น เทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
613
06 เม.ย. 2555
299 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
548
05 มี.ค. 2555
300 ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
441
27 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40