ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ขอเชิญเข้าร่วมงาน “กิจกรรมวันเทศบาล” ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
20 เม.ย. 2560
202 ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณข้างทางหรือในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
213
12 เม.ย. 2560
203 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่๑ บ้านฝ่ายท่า
177
12 เม.ย. 2560
204 "เทศบาลตำบลทุ่งใส รณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 เม.ย. 2560
205 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โครงการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
195
23 มี.ค. 2560
206 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
193
16 มี.ค. 2560
207 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
151
13 มี.ค. 2560
208 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
02 มี.ค. 2560
209 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
184
30 ม.ค. 2560
210 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
197
25 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40