ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 337/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
  รายละเอียด :

 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส  ที่  337/2564  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน