ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ทุ่งใส - สี่ขีดเกมส์ ปี 2551
740
26 มิ.ย. 2551
362 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
399
29 ก.พ. 2551
363 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
462
28 ม.ค. 2551
364 รายละเอียดโปรแกรมการท่องเที่ยว ของชมรมการท่องเที่ยวเขาพลายดำ
495
30 พ.ย. 2550
365 การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ
405
05 พ.ย. 2550
366 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
01 ต.ค. 2550
367 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่องรับสมัครแรงงานคนในพื้นที่ต.ทุ่งใสเพื่อก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ดาวน์โหลดเอกสาร
433
25 ก.ย. 2550
368 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( งานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ) ดาวน์โหลดเอกสาร
447
03 ก.ย. 2550
369 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( งานจัดเก็บภาษี ) ดาวน์โหลดเอกสาร
426
03 ก.ย. 2550
370 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( งานขออนุญาตก่อสร้าง / ขออนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข ) ดาวน์โหลดเอกสาร
562
03 ก.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41