ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
21 ก.ค. 2564
42 การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-25/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
14 ก.ค. 2564
43 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง เลื่อนการเรียนการสอนตามปกติ (ON - site) ของศูนย์พัฒนาเด็้กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 ก.ค. 2564
44 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
05 ก.ค. 2564
45 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
29 มิ.ย. 2564
46 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง เลื่อนการเรียนการสอนตามปกติ (ON - site) ของศูนย์พัฒนาเด็้กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 มิ.ย. 2564
47 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 มิ.ย. 2564
48 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 มิ.ย. 2564
49 ประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 มิ.ย. 2564
50 ประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
47
22 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41