ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
23 ก.พ. 2558
252 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
492
12 ก.พ. 2558
253 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
271
02 ก.พ. 2558
254 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
02 ก.พ. 2558
255 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
234
29 ม.ค. 2558
256 รับสมัครงาน พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
262
15 ม.ค. 2558
257 ขอเชิญเที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ .2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
02 ธ.ค. 2557
258 รายชื่อผู้ได้รับของรางวัลผ้าห่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
232
01 ธ.ค. 2557
259 การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
30 ต.ค. 2557
260 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
22 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40