ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
396
24 พ.ย. 2554
322 ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
636
18 พ.ย. 2554
323 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
532
11 พ.ย. 2554
324 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
399
11 พ.ย. 2554
325 ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
396
02 พ.ย. 2554
326 แผนผังผู้รับผิดชอบและขั้นตอนงานส่วนการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
321
13 ก.ย. 2554
327 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
329
13 ก.ย. 2554
328 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
350
08 ก.ย. 2554
329 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
442
04 ก.ค. 2554
330 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ให้เป็นผู้ผ่านการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
480
22 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41