ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 มิ.ย. 2564
62 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง สัดส่วนประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 พ.ค. 2564
63 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
21 พ.ค. 2564
64 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
21 พ.ค. 2564
65 ประชามสัมพันธ์แลละรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 พ.ค. 2564
66 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 พ.ค. 2564
67 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
18 พ.ค. 2564
68 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
18 พ.ค. 2564
69 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
12 พ.ค. 2564
70 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สื่อสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
05 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41