ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 ต.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
26 ต.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 ต.ค. 2564
4 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 ต.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศผลสอบข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ต.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแผนงานวางท่อขยายเขตระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ต.ค. 2564
7 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 ต.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
15 ต.ค. 2564
9 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 ต.ค. 2564
10 โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทำบุญฟังธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41