ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
486
07 เม.ย. 2552
342 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
528
25 มี.ค. 2552
343 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
03 มี.ค. 2552
344 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
718
26 ก.พ. 2552
345 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
416
16 ม.ค. 2552
346 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
735
26 ธ.ค. 2551
347 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง งบรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ดาวน์โหลดเอกสาร
430
15 ต.ค. 2551
348 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
391
30 ก.ค. 2551
349 ทุ่งใส - สี่ขีดเกมส์ ปี 2551
731
26 มิ.ย. 2551
350 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
389
29 ก.พ. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40