ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ดาวน์โหลดเอกสาร
131
20 มิ.ย. 2561
162 “โครงการมหกรรมการศึกษาเด็กเล็ก” ดาวน์โหลดเอกสาร
137
19 มิ.ย. 2561
163 โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
132
12 มิ.ย. 2561
164 โครงการขับเคลื่อน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
11 มิ.ย. 2561
165 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเท๕โนโลยีการเกษตรประจำตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
163
08 มิ.ย. 2561
166 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
06 มิ.ย. 2561
167 การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 มิ.ย. 2561
168 "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา , มือถือเก่า = ขยะอิเล็กทรอนิกส์" ดาวน์โหลดเอกสาร
136
20 มี.ค. 2561
169 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
26 ก.พ. 2561
170 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งใสเพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเเด็กจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในก ดาวน์โหลดเอกสาร
160
18 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40