ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 แผ่นพับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
14 ก.พ. 2562
152 แผ่นพับรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
656
13 ก.พ. 2562
153 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 ม.ค. 2562
154 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
229
24 ธ.ค. 2561
155 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
11 ธ.ค. 2561
156 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
11 ธ.ค. 2561
157 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
03 ธ.ค. 2561
158 การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 ธ.ค. 2561
159 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
23 พ.ย. 2561
160 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่ง นิติกร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
159
20 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41