ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเทศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
115
04 ก.พ. 2564
72 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
79
02 ก.พ. 2564
73 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 ก.พ. 2564
74 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
82
02 ก.พ. 2564
75 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรับหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
26 ม.ค. 2564
76 ประชาสัมพันธ์!!!! การชำระภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
20 ม.ค. 2564
77 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49-50/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
12 ม.ค. 2564
78 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นคนงานทั่วไป ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
108
07 ม.ค. 2564
79 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
122
05 ม.ค. 2564
80 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
107
21 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40