ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
560
05 มี.ค. 2555
312 ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
454
27 ก.พ. 2555
313 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
389
21 ก.พ. 2555
314 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
494
10 ก.พ. 2555
315 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่นที่ อบต.จัดเก็บเอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
454
08 ก.พ. 2555
316 ประชาสัมพันธ์การรับชำระเสียภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
417
07 ก.พ. 2555
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
523
24 ม.ค. 2555
318 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
428
08 ธ.ค. 2554
319 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง ประกาศผลสอบข้อเขียน ดาวน์โหลดเอกสาร
468
24 พ.ย. 2554
320 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ไปรั ดาวน์โหลดเอกสาร
384
24 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41