ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
213
09 ก.ค. 2563
102 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่ไ้ด้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
10 มิ.ย. 2563
103 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่ไ้ด้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
09 มิ.ย. 2563
104 ภ.ด.ส.1 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
212
25 พ.ค. 2563
105 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความใน ม.9 พรก.ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
168
18 พ.ค. 2563
106 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมถนนปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 พ.ค. 2563
107 คำแถลงสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เรื่อง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคล เพื่อทำลายเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
13 เม.ย. 2563
108 แนวทางการปฏิบัติ เมื่อพบผู้เสี่ยงในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
03 เม.ย. 2563
109 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิชล ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเลื่อนการรับเอกสารลงทะเบียนคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
138
31 มี.ค. 2563
110 ข่าวประชาสัมพันธ์!!! เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งใส ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี2563 ให้เป็นปัจจุบันในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
29 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40