ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและเป็นพนักงานจ้าง ทต.ตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
508
18 มิ.ย. 2556
282 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
493
27 พ.ค. 2556
283 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเืลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
473
30 เม.ย. 2556
284 ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
445
18 เม.ย. 2556
285 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
437
04 เม.ย. 2556
286 ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
03 เม.ย. 2556
287 ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
685
18 ก.พ. 2556
288 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นที่ เทศบาลจัดเก็บเอง ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
09 ม.ค. 2556
289 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
534
04 ม.ค. 2556
290 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
468
16 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40