ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
10 มิ.ย. 2562
132 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น พนักงานสำรวจภาคสนาม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
157
06 มิ.ย. 2562
133 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
132
28 พ.ค. 2562
134 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำรวจภาคสนาม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
163
21 พ.ค. 2562
135 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ดาวน์โหลดเอกสาร
245
10 เม.ย. 2562
136 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
09 เม.ย. 2562
137 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
133
20 ก.พ. 2562
138 ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Mangement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
19 ก.พ. 2562
139 แผ่นพับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
14 ก.พ. 2562
140 แผ่นพับรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
638
13 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40