ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์
  รายละเอียด :

 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)  ว่าด้วย  การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน