ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  กำหนดแบบพิมพ์เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  ควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน