ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส
  รายละเอียด :

 ประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่องสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัยป้องกันโรค  COVID-19  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน