ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน