ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการแจ้งยืนยันการได้รับหนังสือตามแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการนำแนวปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 รายงานการแจ้งยืนยันการได้รับหนังสือตามแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการนำแนวปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน