ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน