ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแผนงานวางท่อขยายเขตระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแผนงานวางท่อขยายเขตระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน