ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 ก.ค. 2564
2 การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 ก.ค. 2564
3 การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-25/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 ก.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง เลื่อนการเรียนการสอนตามปกติ (ON - site) ของศูนย์พัฒนาเด็้กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ก.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
05 ก.ค. 2564
6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 มิ.ย. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง เลื่อนการเรียนการสอนตามปกติ (ON - site) ของศูนย์พัฒนาเด็้กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 มิ.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 มิ.ย. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 มิ.ย. 2564
10 ประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37