ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายน้ำมันเครื่องและอัดจาระบีทุกจุด (ทั้งคัน) รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1962 นซ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005 57 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ต.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 ต.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 ต.ค. 2563
4 เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้างก่อสร้างการปรับภูมิทัศน์ก่อสร้าง ถนนเชื่อมโยงเส้นทาท่องเที่ยว OTOP นวัฒวิถี หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ต.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ต.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ต.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 ต.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ประจำตำบลทุ่งใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่ออุปกรณ์สำหรับโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งใส จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
29 ก.ย. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่ออุปกรณ์สำหรับโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163