ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 พ.ย. 2562
2 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่และถ้วยรางวัลโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 พ.ย. 2562
3 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เวที และจัดพื้นที่สำหรับลอยกระทง โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
07 พ.ย. 2562
4 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 1384 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 พ.ย. 2562
5 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ดูแลเด็ก โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 พ.ย. 2562
6 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นคนงานทั่วไป โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 พ.ย. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 พ.ย. 2562
8 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบริโภคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 20 ลิตร จำนวน 592 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ต.ค. 2562
9 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ต.ค. 2562
10 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129