ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับการประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งใส
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  ผู้รับการประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต  เทศบาลตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  อันต้องเสียภาษีป้าย  ประจำปี  พ.ศ.2560  ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กองคลัง  ตั้งแต่วันที่  3  มกราคม - 31  มีนาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 205 คน