ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง)
  รายละเอียด :

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ  3 ตำแหน่ง)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 262 คน