ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่องรับสมัครแรงงานคนในพื้นที่ต.ทุ่งใสเพื่อก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร
  รายละเอียด : -
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 441 คน