ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
  รายละเอียด :

ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 343 คน