ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลทุ่งใส จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลทุ่งใส จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 313 คน