ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : :บอกเล่าเก้าสิบ ( งานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน )
  รายละเอียด : เสร็จสิ้นพิธีการไปแล้วนะค่ะ กับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา รุ่นที่ 8 ณ วัดสุชน ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ และทั้งนั้นเป็นเพราะความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของชาวบ้านตำบลทุ่งใส ทุก ๆ ท่าน .... ก็ขอให้สามเณรทุกรูป ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่ว่าจะเป็น ธรรมศึกษา , มารยาทชาวพุทธ , ทักษะชีวิต 1- 4 , ขยับการสบายชีวีวิถีพุทธ , ตามหาแก่นธรรม , ศาสนพิธีต่าง ๆ ฯลฯ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 448 คน