ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
  รายละเอียด : รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 543 คน