ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง งบรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  รายละเอียด : ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง งบรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 392 คน