ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วันสำคัญของน้อง ๆ อนุบาล 3 ใกล้จะมาถึงแล้วจ้า
  รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ได้กำหนดจัดงาน วันบัณฑิตน้อย ขึ้นเพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับเด็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะของเด็กที่พีงประสงค์ 12 ประการ สู่วัยเรียนขั้นพื้นฐานต่อไป ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสขอเชิญผู้ปกครอง และชาวตำบลทุ่งใส เข้าร่วมแสดงความยินดีกับลูก ๆหลาน ๆ ที่ได้สำเร็จในก้าวแรกของชีวิต จำนวน 47 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2550 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 606 คน