ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
  รายละเอียด : ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 452 คน