ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่นที่ อบต.จัดเก็บเอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่นที่ อบต.จัดเก็บเอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 452 คน